Zakrament bolniškega maziljenja Zakaj je Jezus pokazal toliko zanimanja za bolnike? Jezus je prišel, da bi pokazal Božjo ljubezen. Pogosto je to storil tam, kjer se čutimo posebej ogroženi: v slabljenju našega življenja zaradi bolezni. Bog hoče, da ozdravimo na duši in na telesu, da poleg tega postanemo verni in prepoznamo prihajajoče Božje kraljestvo. (KKC 1503-1505) Včasih moramo zboleti, da šele spoznamo, kaj - zdravi ali bolni - potrewbujemo bolj kot vse drugo, to je Boga. Nimamo življenja, razen v njem. Zato imajo bolniki in grešniki poseben čut za bistveno. Že v novi zavezi so ravno bolniki iskali Jezusovo bližino, skušali so "se ga dotakniti; kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse" (Lk 6,19). (YOUCAT 241) Zakaj mora Cerkev posebej skrbeti za bolnike? Jezus nam kaže: nebese trpijo z nami, ko mi trpimo. Bog hoče, da ga prepoznamo celo v "najmanjših bratih" (Mt 25,40). Zato je Jezus skrb za bolnike določil kot osrednjo nalogo svojih učencev. Poziva jih:"Bolnike ozdravljajte" (Mt 8,17) in obljubi jim Božje pooblatilo: "V mojem imenu bodo izganjali demone (...) Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli" (Mr 16,17-18). (KKC 1506-1510) K bistvenim značilnostim krščanstva je vedno spadalo, da so bili v središču pozornosti stari, bolni in nege potrebni. Mati Terezija, ki se je zavzemala za umirajoče v obcestnih jarkih Kalkute, je le ena v dolgi verigi kristjank in kristjanov, ki v moči Svetega Duha druge telesno ozdravljajo (karizma ozdravljanja). (YOUCAT 242) Komu je namenjen zakrament bolniškega maziljenja? Zakrament bolniškega maziljenja lahko prejme vsak vernik, ki je v zdravstveno kritični situaciji. (KKC 1514-1515, 1528-1529) Bolniško maziljenje lahko v svojem življenju prejmemo večkrat. Tako je smiselno, da tudi mladi ljudje prosijo za ta zakrament, ko jih na primer čaka težka operacija. Mnogi kristjani v takšnih trenutkih povežejo bolniško maziljenje z (življenjsko) spovedjo; če bi prišlo do tega, da bi umrli, hočejo stopiti pred Boga s čisto vestjo. (JOUCAT 243) Kako delimo bolniško maziljenje? Bistveni obred pri podeljevanju zakramenta bolniškega maziljenja je v Cerkvi v maziljenju čela in dlani s svetim oljem, ki ga spremljajo molitve. (KKC 1517-1519, 1531) (YOUCAT 244) Kako deluje bolniško maziljenje? Bolniško maziljenje daje tolažbo, mir in moč ter boonika v njegovi težki situaciji in njegovem trpljenju na globok način poveže s Kristusom. Saj je Gospod pretrpel naše strahove, na svojem telesu in je nosil naše bolečine. Pri marsikom bolniško mazilčjenje povzroči telesno ozdravljenje. Če pa bi hotel Bog koga poklicati k sebi, mu v bolniškem maziljenju podari moč za vse telesne in duševne boje na njegovi poslednji poti. V vsakem primeru bolniško maziljenje odpušča grehe. (KKC 1520-1523, 1532) Mnogi bolniki se bojijo tega zakramenta in odlašajo do konca, ker mislijo, da je to nekakšna smrtna obsodba. Ravno nasprotno je res: bolniško maziljenje je nekakšno življenjsko zavarovanje. Kdor kot kristjan spremlja bolnika, naj mu odvzame vsak napačen strah. Večina težko ogroženih intuitivno sluti, da v tistem trenutku zanje ni nič pomembnejšega, kot da se takoj in brezpogojno oprimemo tistega, ki je premagal smrt in je življenje sámo: Jezusa, Odrešenika. (YOUCAT 245) Kdo lahko podeli bolniško maziljenje? Podeljevanje bolniškega maziljenja je pridržano škofom in duhovnikom, saj je Kristus tisti, ki v moči njihovega posvečenja deluje v njih. (KKC 1516, 1530) (YOUCAT 246) Kaj razumemo pod 'popotnico'? Pod 'popotnico' razumemo posklednje sveto obhajilo, ki ga človek prejme pred smrtjo. (KKC 1524-1525) Redkokdaj je obhajilo tako življenjsko pomembno kot v tenutku, ko se človek odpravi na pot dovršitve svojega zemeljskega življenja: v prihodnosti bo imel le še toliko življenja, kot ga ima v združenju  (=obhajilo) z Bogom. (YOUCAT 247)https://zupnija-bertoki.rkc.si/index.php/content/display/201