ZAKRAMENT KRSTA Kaj je Krst? Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; vhodna vrata v Cerkev in začetek trajnega občestva z Bogom (KKC 1213-1216, 1276-1278) Krst je osnovni zakrament in pogoj za vse druge zakramente. Združi nas z Jezusom Kristusom, vključi nas v njegovo odre&scaron;ilno umiranje na križu, s tem nas osvobodi oblasti greha in nam omogoči vstajenje v življenje brez konca. Ker je krst zaveza z Bogom, ga mora človek potrditi s svojim &#39;da&#39;. (YOUCAT 194) Kdo je lahko kr&scaron;čen in kaj se zahteva od kandidata za krst? Vsak človek, ki &scaron;e in kr&scaron;čen, lahko prejme krst. Edini pogoj za krst je vera, ki jo je treba pri krstu javno izpovedati. (KKC 1246-1254) Človek, ki se obrne h kr&scaron;čanstvu,ne menja le svetovnega nazora. Gre po poti učenja (KATEHUMENAT), v katerem po osebnem spreobrnenju, predvsem pa po daru krsta postane novi človek. Zdaj je živ ud na Kristusovem telesu. (YOUCAT 196) Zakaj Cerkev vztraja pri praksi kr&scaron;čevanja otrok? Cerkev od starih časov vztraja pri krstu otrok. Za to obstaja razlog: preden se mi odločimo za Boga, se je Bog odločil za nas. Krst je torej milost, nedolgovan dar Boga, ki nas brezpogojno sprejema. Verni star&scaron;i, ki hočejo za svojega otroka najbolj&scaron;e, hočejo tudi krst, ki bo otroka re&scaron;il vpliva izvirnega greha in oblasti smrti. (KKC 1250, 1282) Krst otrok pradpostavlja, da bodo kr&scaron;čanski star&scaron;i kr&scaron;čenca uvajali v vero. Krivica je iz napačno razumljene liberalnosti otroku kratiti krst. Kot otroku ne moremo kratiti ljubezni, da se pozneje sam odloči za ljubezen, tako bi bilo krivično, če bi verni star&scaron;i svojemu otroku kratili Božjo milost v krstu. Kot je vsak človek rojen s sposobnostjo govora, govoriti pa se mora naučiti, tako je tudi vsak človek rojen s sposobnostjo verovanja, vero pa mora spoznati. Seveda krsta ne moremo nikomur vsiliti. Kdor je prejel krst kot majhen otrok, ga mora pozneje v življenju &#39;ratificirati&#39; - to pomeni: treba ga je sprejeti, mu izreči svoj &#39;da&#39; , da postane rodoviten. (YOUCAT 197)https://zupnija-bertoki.rkc.si/index.php/content/display/197<![CDATA[služba botra]]>